Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Ben je je bewust van je kwaliteiten? Weet je wat je valkuilen zijn in je werk? Bots je steeds op dezelfde dingen? Als je goed kan omgaan met je kwaliteiten en je valkuilen, vergroot je je draagkracht!

 

Het persoonlijk ontwikkelingsplan en de kernkwadranten gebruiken we als relfectiemethode. In een eerste dagdeel stellen we  een eigen POP op, waar de deelnemers mee aan de slag gaan op hun werkplek. Na minimum een maand staan we even stil met hoe we aan de slag zijn gegaan met de POP. Deelnemers evalueren hun eigen leerproces en sturen eventueel bij. We wisselen ervaringen uit en delen tips/adviezen die deelnemers motiveren om verder aan de slag te gaan. Na een bepaalde tijd (af te spreken) bekijken we opnieuw dit leerproces, deelnemers zijn dan al ver gevorderd in hun POP en hebben zichzelf al bepaalde vaardigheden eigen gemaakt.

 

Afhankelijk van groep en nood kunnen er meerdere dagdelen ingepland worden.

C T