Gesprekken

Feedback geven en krijgen

Lokale besturen kunnen hier een subsidie voor krijgen

 

Dé voorwaarde voor een goede samenwerking is het verloop van een goede communicatie. Maar hoe loopt die communicatie als je feedback moet geven? Of als je zelf negatieve kritiek krijgt? En wat als mensen zich niet beluisterd voelen?

Leer in deze cursus technieken om actiever te luisteren, helderder en bewuster feedback te geven en effectiever om te gaan met positieve en negatieve feedback. 

C T O

 

Moeilijke gesprekken voeren

Een 'afwijzende' boodschap geven, een dreigende gebeurtenis afwenden, gedrag corrigeren, eisen stellen, een slepende ruzie aanpakken, op een klacht reageren, ‘nee’ leren zeggen. Het zijn stuk voor stuk 'cruciale gesprekken'. Hoe pak je die aan, welke vaardigheden spelen een rol en welke valkuilen moet je vermijden?

CTO

 

Functioneringsgesprekken

Een functioneringsgesprek is een gestructureerd gesprek tussen een medewerker en diens leidinggevende met als doel het functioneren van de werknemer en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Wat is het belang van een functioneringsgesprek, welke rollen kan je spelen, hoe bereid je het voor en welke onderdelen onderscheid je? Wat is het verschil met een beoordelings- of evaluatiegesprek?

C T O