Lagere schoolkind

+ 9 jarigen

In de leeftijdsfase van 9 tot en met 12 jaar krijgen kinderen steeds meer oog voor detail. Ze zien de omgeving niet als een geheel, maar als een bouwwerk van onderdelen. Kinderen worden nu ook kritischer over televisieprogramma’s, computerspellen en commercials die naar hun smaak te weinig actie en nieuwswaarde bevatten, hun interesses verschuiven, spel met regels, tactieken en opdrachten met afspraken en uitdagingen... het hoort er nu allemaal bij!

Ze hebben absoluut behoefte om met mekaar aan de slag te gaan, ze worden veel zelfstandiger...
Ze weten goed wat ze willen en ze zijn verbaal sterk genoeg om dat 'te melden'.

Het verschil tussen jongens (blijven bvb langer klein) en meisjes (sommigen worden al dametjes) wordt ook steeds duidelijker. Ook de voorkeuren van jongens en meisjes beginnen meer te verschillen.

 

Dat alles betekent: benader ze anders, overleg meer, doe ze nadenken, onderhandel meer... 

En in termen van kinderopvang: ze hebben een heel ander aanbod (clubhuis) nodig dan hun jongere collegaatjes uit de lagere school...

L

 

 

 

Pesten

Pesten komt het vaakst voor in groepen van kinderen tussen 10 en 14 jaar.

Het is niet te onderschatten welke schade pesten aanbrengt bij de betrokken partijen, dus niet enkel bij de gepeste. Er is geen discussie of er al dan niet moet ingegrepen worden: ER MOET INGEGREPEN WORDEN! 

Pesten is een groepsgebeuren dat soms een patroon wordt en dàn raken de betrokkenen er zelf niet meer uit.

Dus regel 1: hoe sneller er ingegrepen wordt, hoe beter!

Regel 2: denk goed na over hoe je ingrijpt en wat de gevolgen kunnen zijn! Vermits pesten een groepsgebeuren is, kan je het ook oplossen met/in de groep.

In deze lezing kom je meer te weten over wat pesten is, wie de betrokkenen zijn, welke schade het kan uitlokken, hoe je preventief werkt, wat je best wel en niét doet als begeleider, wat de no-blame methode is,...

 

L