Alle leeftijden

Zelfvertrouwen en eigenwaarde bij kinderen
 

Een sterk zelfbeeld heeft meer invloed op een leven dan een hoog IQ. Het blijkt dat kinderen met eigenwaarde zich beter ontwikkelen, zorgelozer zijn, langer doorgaan met een taak, meer zelfvertrouwen hebben en gelukkiger zijn.

Het is belangrijk dat we daarom stilstaan bij de manier waarop we onze kinderen opvoeden. Een ‘juiste’ manier is er niet. Elk kind heeft zijn eigen karakter en talenten. Belangrijk is dat we als opvoeder ons bewust zijn welk effect onze opvoedingsmethode kan hebben op kinderen en hun zelfbeeld.

We worden niet met eigenwaarde geboren. Het moet worden opgebouwd tijdens het leven en diep van binnen worden verankerd. Het gaat om een innerlijk weten dat je bijzonder bent, zodat je je zelfrespect niet laat afhangen van cijfers, bezittingen of de mening van anderen.

Je kan proberen om een basis te leggen ...

 

Cursusstof:

Wat is eigen-waarde? Waar gaat zelfvertrouwen om? En zelfrespect?

Waarom zijn talenten zo belangrijk? Op welke manier voeden we onze kinderen op? Welk effect heeft dat op hun zelfbeeld?

Stop met vergelijken, belemmerende overtuigingen, bewust van je kwaliteiten, neem tijd voor jezelf, opbouwen van eigen kracht (mocht je als vrouw gebruik maken van kracht, mocht je als man vertrouwen op je voelen?), beloon jezelf, energievreters, je focus positief leren houden, je denken tot rust brengen, innerlijk kind en zelfbeeld, …

 

C L T

 

Angsten en faalangst bij kinderen

Iedereen is wel eens bang. Bang zijn behoort tot het leven van ieder van ons, ook tot het leven van kinderen. Een kind kan bang zijn voor heel verschillende dingen: een vreemd gezicht, een bezoek bij de dokter, spoken onder het bed, bang voor het donker, maar ook voor die dreigende wereld die meer dan ooit via de social media tot onze kinderen komt…

Volgens een Engelse studie zouden onze kinderen ‘het angstigste zijn’ ooit (terwijl het minder dan ooit nodig is!)

En dan is er ook de faalangst. Heel veel kinderen hebben faalangst, ook kleuters! We leven in een prestatie maatschappij en ‘falen’ is een taboe geworden… Liefst moet alles van de eerste keer ‘juist’ zijn. We moeten met z’n allen hoogdringend leren omgaan met falen en aanvaarden dat we niet overal goed in zijn en niet overal goed in hoeven te zijn … We bekijken in deze workshop hoe we als opvoeder het beste omgaan met (faal) angst bij kinderen.

C L T

 

Opvoeden in verbinding met kinderen

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.'
(Carl Gustav Jung)

 

Wanneer je kind zich niet goed voelt/ gedraagt, kan dat veel van jou als opvoeder vragen. Andersom geldt dat ook. Zit je zelf niet lekker in je vel (dan gedraag je je daar naar), dan heeft dat zijn weerslag op je kind.

 

De laatste 20 jaar is onze kijk op ‘opvoeden’ geëvolueerd. Vroeger hadden kinderen te luisteren en te zwijgen, ze werden gezien als 'onvermogend'. Niets blijkt minder waar te zijn. Ze hebben natuurlijk ook veel te leren maar kinderen voeden ook ons, opvoeders, op... ze zijn vaak een prachtige spiegel en brengen ons weer in contact met datgene wat we zelf in het opvoedingsproces zijn kwijtgeraakt...

 

Wat er voor nodig is om een vertrouwelijke, innige, volwassen relatie op te bouwen met kinderen is het centrale gegeven in deze workshop: het gaat dan over positief opvoeden, overleggen, begeleiden, het kind als je bondgenoot leren zien, ...

 

"Resist the urge to jump in with punishments. Instead, be quiet and listen".… Dr. Laura.

C L T O

 

Hoogsensitief: met honderd antennes op je hoofd…

Het is van alle tijden… en we vinden het zelfs terug in heel veel dierenpopulaties. Groepen wezens hebben er baat bij om een grote minderheid aan ‘sensitieven’ te hebben. Het zijn de hoogsensitieven die goede heelmeesters, adviseurs, kunstenaars, waarnemers, coaches (v/m) … zijn en waren…

In deze tijd zijn er redenen om het hoogsensitieve te benoemen! We leven in een wereld met heel veel prikkels, verwachtingen, veranderingen, onrust, zintuigen- teisterende -omgeving… Het zijn de hoogsensitieven die daar het eerst last van krijgen…

Hoe ga je daarmee om als je zelf hoogsensitief bent, maar ook als je hoogsensitieven op moet voeden…

C L T

 

Conflicten met kinderen

Zoals alle mensen maken kleine mensjes ook wel eens ruzie en net zo goed stellen ze gedrag waar je je aan ergert.

Soms mondt het uit in een conflict tussen jou en het kind...

In deze cursus leer je hoe je dan best reageert, hoe je omgaat met je eigen emoties als kinderen de zoveelste keer onhebbelijk gedrag stellen, hoe je omgaat met hun emoties...

Na oefening ben je in staat om conflicten 'klein te houden'.

T

 

Kinderparticipatie: hoe ver gaat dat?

 

Kinderparticipatie is belangrijk voor de ontwikkeling in onze snelle veranderlijke maatschappij. Kinderen leren zich informeren, nadenken en beslissen wat zij willen. De kinderopvang is het ideale 'oefenterrein' omdat het veiligheid, geborgenheid geeft. Een mini-maatschappij op maat van kinderen :-). Door kinderen meer te betrekken in de opvang, krijg je meer kwaliteit; je kinderen gaan mét nog meer goesting naar de opvang komen. 

 

Mogen kinderen in alles beslissen? Natuurlijk niet. 

In deze sessies krijg je achtergrond en praktische voorbeelden over kinderparticipatie voor alle leeftijden op verschillende niveau's van betrokkenheid. We brengen de kinderparticipatie van jouw opvang in kaart en we bekijken hoe we dit verder kunnen uitbouwen op maat van jouw opvang.

 

C

 

Beter communiceren met je kind

Opvoeden is soms hard werken en als je in een moeilijke opvoedfase zit kun je behoorlijk onzeker worden. Gelukkig doe je als ouder/ opvoeder je best om je kind zo goed mogelijk op te voeden: je omringt hem met liefde en veiligheid, je geeft hem normen en waarden mee, je geeft onvoorwaardelijke support en corrigeert waar nodig. In een omgeving waar veel liefde is, kan veel fout gaan voor het echt mis is …

Toch onderschatten we vaak de kracht van woorden! Alles wat jij uitspreekt heeft een enorme impact op een kind, positief en negatief … We leren je een aantal basisvaardigheden en geven inzichten die het contact met je kind positief kunnen veranderen: meer begrip, meer respect, meer resultaat.

C L T O

Angsten bij kinderen

Iedereen is wel eens bang. Bang zijn behoort tot het leven van ieder van ons, ook tot het leven van kinderen. Je kind kan bang zijn voor heel verschillende dingen: een vreemd gezicht, een bezoek bij de dokter, spoken onder het bed, bang voor het donker, … 

Het is belangrijk om de angst van het kind ernstig te nemen, ze moeten voelen dat ze bang mogen zijn.

Ze hebben ook vaak hulp nodig om hun angsten te verwoorden.

 

In elke ontwikkelingsfase komen specifieke angsten voor. Tijdens deze informatie-avond staan we stil bij de angsten die voorkomen in de verschillende ontwikkelingsfasen en wat je als ouder kan doen om je kinderen hiermee te leren omgaan.

 

We vertellen ook iets over faalangst. Heel veel kinderen hebben faalangst, ook kleuters! We leven in een prestatie maatschappij en ‘falen’ is een taboe geworden… We moeten met z’n allen leren omgaan met falen en aanvaarden dat we niet overal goed in zijn en niet overal goed in hoeven te zijn … We geven tips om ermee te leren omgaan.

C L T

 

Beter begrenzen

Kinderen hebben een drang om de wereld te ontdekken. En dat is maar goed ook want zonder die drang zou een kind zich niet goed ontwikkelen. Deze behoefte om te ontdekken vraagt van de ouders naast aanmoediging ook begeleiding en begrenzing. Dit is belangrijk voor de fysieke veiligheid van het kind, maar ook om het kind ‘sociale omgang’ bij te brengen, om normen en waarde aan te leren en om het kind te leren rekening houden met de gevoelens en de wensen van anderen. Een kind heeft regels nodig. Ze bieden houvast en duidelijkheid en daardoor ook mentale veiligheid, omdat het kind weet wat er van hem verwacht wordt en wat het zelf kan verwachten.

Het thema van deze workshop: hoe en wanneer begrens je op een goede manier.

C L T

 

Belonen! Straffen?

Kinderen positief benaderen is een must, tenminste als je een goeie begeleider wil zijn! Maar hoe doe je dat en waarom zou je dat doen? En straffen, is dat altijd nodig? En àls je straft, wat is dan een goede straf? En wat is belonen? Moet je altijd belonen? Op een ervaringsgerichte manier krijg je duiding en achtergrond. Het is een eerste stap in het ontwikkelen van een visie in begeleidershouding.

C L T

 

Waarom kinderen moeten spelen

Spelen is een erg belangrijk ‘middel’ in de groei van een (jong) kind en dus moeten we ons de vraag stellen: wat draagt bij aan zijn ontwikkeling? Spelen moet vooral leuk zijn maar het is de toegang tot ontdekken en 'leren ervaren' van de wereld. Aandacht hebben voor of stilstaan bij het spel en het spelen van kinderen is dus geen luxe-affaire.

Ook het speelgoed (en niet alleen de ’spelletjes’) moet stimulerend zijn en inspelen op de behoeften en de ontwikkeling van het kind: wat zijn dan de mogelijkheden?

 

 

Emoties van kinderen

Kinderen zijn vaak veel kwetsbaarder dan we denken. Ze maken veel nieuwe dingen mee, ze staan soms onder grote druk, ze horen, (lezen), zien, ervaren... allerlei 'wereldse zaken' waar ze vaak niet aan toe zijn... En soms (vaak?) hebben ze geen kans om één en ander verwerkt te krijgen.

Kinderen zetten die gevoelens 'onmiddellijk' om in gedrag, lichamelijke klachten, concentratiestoornissen, ... ze zijn daar eigenlijk 'eerlijk' in. Alleen zien we als volwassenen niet altijd het verband tussen dat gevoelsleven en hun gedrag. En zij zélf hebben (nog) geen 'taal' om het te verwoorden, of vatten niet wat er met hen precies gebeurt.

Deze lezing gaat over wat kinderen kunnen meemaken, wat ze beleven en welke signalen ze geven. We geven aan hoe ze te leren omgaan met hun emoties, hoe we hen kunnen helpen verwoorden en hoe ze hun emoties het best leren uiten (of kanaliseren).

L

 

Groot worden...

"Wat leeft, groeit en verandert; wat verandert en groeit, leeft... wat niet verandert en groeit... gaat dood!"

 

In deze sessie behandelen we 6 belangrijke levensfasen (in het kort), hun gevolgen en hun moeilijkheden. We gaan ook in op de gevolgen voor het kind als het te veel mist in die cruciale fasen... Je krijgt tips om te leren omgaan met die veranderingen.

 

de fasen: geboorte en hechting, peuterpuberteit, de magische wereld van de kleuter, de leergierige 6 à 8 jarige, de avontuurlijke 9 tot 11 jarige, de pre-puber van 12.

L

 

Burn out bij kinderen en jongeren

Niet enkel volwassenen worden slachtoffer van een burn-out, ook kinderen en jongeren raken steeds meer en steeds vroeger uitgeblust. Er gaat haast geen dag voorbij zonder dat er daarover iets in de pers verschijnt. We leg­gen een gigantische druk op onze kinderen. Vroeger speelden kinderen buiten en haalden ze kattenkwaad uit, nu worden ze op sport-, gitaar-, hiphop- én tekenles gestuurd en nadien ook nog naar de jeugdbeweging… Natuurlijk verwachten we dat ook de schoolprestaties daar niet onder lij­den… 7 blz. wekelijkse toets in het vierde leerjaar, heuse toetsen in de kleuterklas. Ook hun tanden moeten recht, hun lijf vooral niet te mager maar zeker ook niet te dik, niet te veel zus en niet te veel zo… De wereld waarin we leven wordt als ingewikkeld en dreigend ervaren…

Stress en ‘druk’ zijn de aanzetten tot een burn-out. Stress proberen vermijden, is dus de belangrijkste stap in het voorkomen ervan.

Deze sessie gaat over hoe belangrijk het is dat je kind ongedwongen kind kan zijn, wil het weerbaar in de wereld van morgen kunnen staan. Geef het de kans om te ontspannen en te doen wat het wil doen (échte vrije tijd), los van jouw verwachtingen…

L

 

 

 

Macht en gezag

Baseer jij je als opvoeder op macht of op gezag?

Macht is gebaseerd op dominantie, hiërarchie, dwang, eigenbelang.

Iemand die alléén maar macht uitoefent creëert geen respect maar angst.

Gezag valt of staat bij het hebben en tonen van integriteit, betrouwbaarheid en duidelijkheid. Een gezagsrelatie creëert een andere dynamiek.

Kinderen voelen dan dat ze gewaardeerd en gerespecteerd worden, ze zullen meer initiatief nemen, gemakkelijker en eerlijker hun mening zeggen en vlotter ‘luisteren’...

Gaan macht en gezag samen in een opvoeding? Ja, gezag en macht moeten zelfs hand in hand gaan! Het zijn hulpbronnen om medewerking of toewijding of gedragsverandering te bekomen…

Inhoud:

Wat is dan juist het verschil tussen gezag en macht?

Wanneer gebruik je gezag en wanneer je macht?

Wat doet het ene en wat doet het andere?

 

Hoe werk je aan je gezag?

T