0 tem 3 jaar

Observeren en ontwikkelingsgericht werken

Lokale besturen kunnen een subsidie krijgen

 

Een baby of peuter kan je niet altijd vertellen wat er juist aan de hand is. Als opvoeder kan je wel vermoeden dat er soms iets niet in de haak is. Om je vermoeden te staven (en ouders niet onnodig ongerust te maken) is het belangrijk dat je kan observeren. Je informatie wordt daardoor objectiever en je staaft je vermoeden. Je kan de ouders beter inlichten en eventueel doorverwijzen. Vanuit de observatie ga je je kind beter begrijpen en meer op maat kunnen begeleiden.

T 

Peuterpuberteit

De Peuterpuberteit is een fase waarin een kind grenzen verkent, zich losmaakt van de volwassene en op eigen benen probeert te staan (een eigen identiteit zoekt). In feite maakt elk kind tussen 2 en 4 jaar zo’n fase door. Hij krijgt een eigen willetje en laat dat dan ook gelden. Deze fase is positief. Je peuter wordt zelfstandig en kan dus zo beter ‘de wereld tegemoet te treden’. Maar hoe ga je als ouder/opvoeder nu het best om met de driftbuien en de koppigheid van die kleine puber? In deze sessie geven we inzicht in deze fase en vele tips om daarmee om te gaan.

L

 

Hechting

Met 'hechting' wordt de duurzame affectieve relatie bedoeld tussen een jong kind en zijn opvoeder(s).

Onderzoekers constateren dat 'hechting' voorgeprogrammeerd is bij elke baby.

We weten dat de eerste hechtingsrelatie het prototype is van alle relaties die een persoon in het leven zal hebben.

Een slechte hechting leidt dus tot verschillende problemen op latere leeftijd.

Een goede hechting daarentegen zorgt voor het opbouwen van (zelf) vertrouwen (in de ander) en een gezond zelfbeeld. 'Goed gehechten' gaan beter met gezag om, uiten beter hun gevoelens en gaan daar beter mee om, ze ontwikkelen zich beter ...

In deze workshop hebben we het over de voorwaarden voor 'goede hechting' en de kenmerken en gevolgen van 'slechte hechting'.

L

 

Taalstimulering

Lokale besturen kunnen een subsidie krijgen

 

We zijn nu éénmaal communicatieve wezens, we hebben taal nodig om te kunnen groeien.

Een goede taalontwikkeling heeft enerzijds een invloed op het welbevinden van kinderen, anderzijds op de relaties die kinderen met andere mensen aangaan. Het is belangrijk voor zowel hun emotionele als intellectuele groei.

Taalstimulering wil dus niet zeggen dat wij, de volwassenen, baby's en peuters alleen maar woorden aanleren. Het gaat om elkaar leren begrijpen. Dat wil zeggen dat wij als opvoeder ook de taal van baby’s en peuters leren kennen.

In deze sessie bekijken we hoe je dat aanpakt en welke activiteitjes jij kan gebruiken.

 

L

 

‘Spel in het hoofd’ van een baby en een peuter

Een jong kind kijkt anders naar de wereld dan volwassenen. Het jonge kind gaat op ontdekkingsreis en doet dat (in onze ogen) op een spelende manier. Een jong kind heeft het spel nodig om de wereld te begrijpen, te verwerken, te oefenen,… Dat hoeft niet altijd met dure speelmaterialen. Om het jonge kind beter te begrijpen in zijn ontdekkingsreis bekijken we op welke manier ze op ontdekkingsreis gaan en welke speelimpulsen je kan aanbieden.

T

 

 

Peuters en bijten

Bijtgedrag is een complex gebeuren. Het roept emoties op bij verschillende partijen: ouders van het gebeten kind, ouders van het kind dat bijt, de opvoeder(s), de kinderen in de opvang, … Zéker als het bijtgedrag blijft aanhouden.
Niet alle peuters bijten, niet alle peuters bijten thuis én in de opvang, sommige peuters bijten altijd hetzelfde kind,… Bijtgedrag bij peuters is een fase in de ontwikkeling en heeft altijd een reden.
In deze sessie krijg je inzicht over het bijtgedrag van peuters. Je krijgt ook handvaten hoe je kan omgaan met je eigen emoties en hoe je de situatie aanpakt naar de verschillende partijen toe.

L T C