Wie zijn we

"Iets anders compagnie" biedt u trainingen (of cursussen met inzichten en oefeningen in kleine groepen), lezingen (voordracht of presentatie over bepaald onderwerp ook voor grotere groepen) en coaching (begeleiding of intervisie individueel of in groep) met als thema’s: ‘interpersoonlijke communicatie’, ‘vaardig opvoeden’, ‘zelfzorg’ en ‘professionele competenties’.

 

Dit alles op een net iéts andere manier: open, betrokken en positief, ervaringsgericht, met de klemtoon op het ontwikkelen en oefenen van inzichten en vaardigheden.

 

Iets Anders Compagnie kiest ervoor om vaardigheden van deelnemers aan cursussen (zoveel als mogelijk) te trainen via oefeningen met een acteur. Deze methodiek vervangt ‘het klassieke rollenspel’ en is (blijkt uit de praktijk) véél efficiënter …

 

Inhoudelijk willen we het ‘bewust in werk, opvoeding en leven’ -staan, bevorderen. Dat betekent dat je dan de dingen doet die bij je passen, waar je in gelooft, dat je je eigen talenten ontwikkelt, aanwendt én verdiept. Het betekent dat je dingen bereikt en vrede hebt met jezelf en … dat je soms dingen niet bereikt en nog steeds vrede hebt met jezelf. Het impliceert dat je je minder laat afleiden door stoorzenders en dat je meer luistert naar eigen behoeftes. We gaan ervan uit dat je open staat voor de belangen van jezelf én die van anderen en dat je in staat bent om compromissen te sluiten die jezelf noch de ander geweld aandoen.

 

We wensen iedereen toe om naast het hanteren van technische vaardigheden aldus ook ‘in je eigen kracht te gaan staan’ om in deze wereld van grote veranderingen, snelle evolutie, hoge eisen en overal aanwezige stress je ‘mannetje’ te kunnen staan …

 

BartNeleNadjaInge