Omgaan met agressie

Onze samenleving wordt (vooral) verbaal wat agressiever. Dat tonen feiten en cijfers jammer genoeg aan. Als organisatie worden ook jij en je medewerkers ongetwijfeld geconfronteerd met agressie van klanten.

Gepast reageren is dan niet gemakkelijk want het agressief gedrag brengt bij jezelf angst, kwaadheid en machteloosheid naar boven.

We proberen inzicht te geven in het mechanisme, wat het ons doet en hoe we het beste reageren! We oefenen ook met medewerking van een acteur (v/m)

C L TO