Eerste hulp voor leiding geven

Het belang van teams en goed teamwork neemt steeds toe. Leiders moeten dan ook over vaardigheden beschikken en een inspirerende bezieling uitstralen om een team goed te laten functioneren.

Deze cursus speelt daar op in:  enkele basisvaardigheden aanbrengen en oefenen.

 

Basisprincipes leiding geven 

Wie ben je als leider? Wat wil je als leider? Hoe wil je dat je team functioneert?

Taak-, mens- en procesgerichtheid.

Situationeel leiding geven

Sturen en instructie geven, delegeren, coachen, ondersteunen en aanmoedigen (motiveren)

 

Basisprincipes efficiënt communiceren (actief luisteren, assertief spreken, feedback geven, grenzen stellen, moeilijke gesprekken, omgaan met conflicten)

 

Eventueel: omgaan met diversiteit

 

Elk thema uit de andere rubrieken kan hier natuurlijk aan toegevoegd worden: bvb, omgaan met stress, omgaan met weerstand, functioneringsgesprekken...

C T O