Communiceren in de kinderopvang

Communiceren met ouders

In de communicatie met ouders kan er soms wat verkeerd lopen. Dan ontstaan er al gauw conflicten en misverstanden. In deze sessie bekijken we de basiselementen van communicatie. Die geven je inzicht in hoe de communicatie vlotter, helderder, éénduidig kan verlopen en hoe je een vertrouwensband kan opbouwen met je ouders in het belang van het kind.

C T

 

Opvoedingsondersteuning

Ouders hebben soms heel wat vragen over de opvoeding van het kind. De vragen worden niet altijd gesteld, maar je ziet aan de kinderen dat ouders niet altijd goed weten ‘hoe ze aan te pakken’. We bekijken hoe je op verschillende manieren ouders kan ondersteunen in de opvoeding.

C T 

 

 

Conflicten met ouders

Lokale besturen kunnen hier een subsidie voor krijgen

 

In een praktische sessie krijg je inzicht in hoe je het best in een conflictsituatie reageert. Gesprekstechnieken zoals actief luisteren, je grens zetten, compromissen maken… komen aan bod. We bekijken ook wat er met je emoties gebeurt in moeilijke situaties. Misschien kan je de conflicten, wrevel, … dan klein houden. Mits oefenen natuurlijk, want je kan jezelf niet in één dag veranderen.

T

  

Ouder als partner in de opvoeding: ouderparticipatie

Je hebt gekozen om met kinderen te werken, dàt is je drive, je roeping, je passie... maar de ouders horen daar natuurlijk ook bij. Een kind ontwikkelt en groeit het best in een harmonieuze omgeving. De relatie kinderbegeleider - ouder is daarom zeer belangrijk.

Ouders laten participeren geeft een kans tot uitdiepen van de vertrouwensrelatie met de ouder waardoor je je opvang nog meer op maat van het kind kan maken. Participeren in alles? Nee, natuurlijk niet. Als opvoeder beslis je zelf hoever je in de mogelijkheid tot participatie wil gaan. Maar vaak geeft dit een interessante kruisbestuiving, misschien zelfs ondersteuning van je werk.

 

C T