Op Maat

Iets Anders Compagnie

werkt hoofdzakelijk op aanvraag en op maat.

Als organisatoren door ons gegeven cursussen (trainingen) of lezingen openstellen voor 'iedereen' (= open aanbod) dan vind je die in onze agenda: daar staat ook vermeld tot wie je je het beste richt om in te schrijven of info te bekomen.

 

Het ligt in onze bedoeling ook gaandeweg zelf cursussen in te richten in open aanbod: ook die vind je dan in de agenda. Volg aldaar de instructies om in te schrijven.

 

Iets Anders Compagnie

richt zich (op maat) van nature tot sociale en culturele organisaties, mens- en milieuvriendelijke bedrijven, maatschappelijke en/of vernieuwende initiatieven, onderwijs- en vormingsinstellingen, openbare sector, sociaal toerisme, de creatieve sector, de dienstensector en alle instanties of ondernemingen die de mens centraal zetten …

En natuurlijk uw organisatie of uw bedrijf !

 

Neem contact met ons op voor je aanvraag: wij vertalen jullie behoeften, verlangens en verwachtingen in een effectieve training, lezing of coaching. 

 

Iets Anders compagnie

had de afgelopen tijd in tientallen bedrijven en organisaties opdrachten lopen. Enkele voorbeelden uit diverse sectoren:


Agfa Gevaert, Gamma, Vesta Terminals, Securitas, SMA Benelux, AGC Glass Europe, Q-bus, CM, Ziekenhuizen Turnhout en Tienen, Interza, Haviland, Landelijke KinderOpvang, Landelijke ThuisZorg, Zonnelied vzw, Woonhaven Antwerpen, stad Hasselt, provinciebestuur Vlaams Brabant, Sociaal Fonds voor Podiumkunsten, Kinderopvang stad Antwerpen, Vlaamse Dienst voor Kinderopvang (K+), VCOK, Opvoedingswinkels, 10-tallen diensten van gemeenten en steden, 10-tallen scholen, kinderdagverblijven, kinderopvangorganisaties, Vormingplus, Syntra AB...