Kleuter

Vanaf de leeftijd van drie jaar tijd leert een kleuter heel wat. Hij ontwikkelt zich van een vrij spelend kind tot een kind dat klaar is om bewust te gaan leren in de lagere school. Dit heeft alles te maken met de ontwikkeling van zijn hersenen en zijn mogelijkheden om bewuster, realistischer en abstracter te denken.

We bekijken de verschillende kleuterfasen: hoe de leefwereld verandert, de taal rijker wordt, het spel verandert, hoe het kind 'uitrijpt' om de stap naar het eerste leerjaar te kunnen zetten...

L