Individuele coaching

Nieuwe persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen? Nieuw of ander gedrag aanleren? Verlost worden van beperkende overtuigingen? Dan is 1 op 1 coaching de aangewezen weg.

 

Wij werken vanuit de idee dat de coachee het eigen gedrag, gedachten, vaardigheden, talenten... onderzoekt. Als coach houden we een spiegel voor en bevragen.

We beginnen bij de vragen: 'wat is de ervaren werkelijkheid' en 'wat is je gewenste werkelijkheid'?  Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je?

 

De coach gaat met de coachee op zoek naar waar en hoe zijn of haar (persoonlijke) eigenschappen versterkt kunnen worden. We bieden daarbij inzicht, technieken (tools), oefeningen aan.

 

De redenen om ons als coach in te schakelen:

  • (een) moeizame communicatie met anderen
  • moeite met grenzen stellen
  • managen van onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld...
  • gevoelens van onrust en zingeving
  • omgaan met stress en burnout (geen diagnose stellen!)
  • algemene opvoedingsondersteuning
  • meditatie