Coaching voor teams

 

Bemiddeling, begeleiding

Heeft u ook wel eens het idee dat iemand van buitenaf zou kunnen helpen om een vastgelopen discussie te helpen uitklaren of om een frisse kijk op de zaak te krijgen. Misschien wil je soms wel een klankbord of begeleiding in een moeilijke fase… Waar mensen professioneel samenwerken is het af en toe inschakelen van een ‘technieker’ die onafhankelijk en onbevangen kan ageren (bemiddelen, gesprekken leiden, adviseren …) vaak erg wenselijk, ja zelfs noodzakelijk!

 

 

Coaching voor teams 'in onrust'

Als er goed samengewerkt wordt kan iedereen zich concentreren op zijn taak. Als er geen goede verstandhouding is, zal er veel energie verloren gaan in (eindeloze) discussies en wrevel. Dit heeft invloed op de positieve werksfeer en het doel dat dient bereikt te worden. Tijdens een coaching bekijken we dan hoe teamleden zich tot elkaar verhouden, wat ieders noden en verlangens zijn en hoe we daarmee kunnen omgaan. 

 

 

Coaching in nieuwe uitdagingen.

Wat wil jij graag bereiken in je werk?

In welke competenties wil je groeien?

Wat wil je graag realiseren?

Hoe kan dat tijdens je werkuren? 

We werken in groepjes van een 5-tal personen die al dan niet dezelfde taak uitvoeren. Iedere persoon mag een andere uitdaging kiezen. Je leert werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan. We komen minimum een 4-tal keer samen zodat je je uitdaging stap voor stap in de praktijk kan omzetten. Je mag alvast uitwisseling, ondersteuning, kruisbestuiving, … in een positieve werksfeer verwachten.