Verbindende communicatie

Beter je boodschap overbrengen NIEUW!

Helder communiceren is een kunst. Het helder en duidelijk verwoorden van jouw boodschap verhoogt de kans op succes! En we moeten eerlijk zijn: in Vlaanderen zijn we daar niet zo goed in. Vaagheid, indirecte boodschappen, niet nee durven zeggen, het is als het ware ons handelsmerk.

In deze opleiding staan we stil bij hoe communicatie nu precies werkt en hoe jij met behulp van enkele technieken en handvaten jouw communicatie kan versterken.

 

Cursusstof

Waar gaat communiceren nu eigenlijk om?

De illusie dat de ander jouw evidenties kent

Onze waarneming (luisteren, kijken) is niet zo sterk en Interpreteren doen we allemaal

 

Hoe ziet een heldere boodschap er uit:

Vaag en indirect tegenover direct en éénduidig

Kordaat is niet hetzelfde als bot of arrogant

Consequent is niet hetzelfde als koppig of dogmatisch è oefenen

Maar het belangrijkste: Klank en houding zijn belangrijker dan woorden! è oefenen

T

 
Verbindende communicatie
 

Waarom begrijpen we elkaar vaak zo slecht? Wat kunnen we doen om de manier waarop we communiceren te verbeteren? De manier waarop we communiceren is – meestal onbedoeld – harder dan we beseffen doordat de woorden, de klank en de houding die we kiezen nodeloos verwijtend, vanuit de hoogte of ongenuanceerd zijn. Om werkelijk verbinding te maken met onszelf en met de ander dienen we een andere taal te leren, de taal van het hart. We verbinden ons met de ander en met onszelf.

 

Cursusstof

Waar gaat het om, wat is verbindend communiceren, waar ligt het verschil?

Hoe kan je communiceren met mededogen en begrip voor de ander, en tegelijkertijd trouw blijven aan jezelf?
In een discussie met tegengestelde belangen, hoe kom je daar ‘bevredigend’ uit?
Hoe kan ik assertief zijn zonder agressief te worden of mezelf terug te trekken?

T



Integriteit en roddelen (professionele omgang) NIEUW!
 

In organisaties wordt doorgaans veel geroddeld. Is roddel afwezig dan is misschien zelfs sprake van een betrekkelijk zwakke binding van werknemers aan hun organisatie. Maar roddel is niet zonder meer goed. Bij roddel is immers nogal eens sprake van op een persoon gerichte kwaadsprekerij ‘zonder bewijs’.

Mensen die we integer noemen hebben over het algemeen de eigenschap dat ze doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Ze handelen in overeenstemming met hun principes ook in moeilijke omstandigheden als er druk wordt uitgeoefend om af te wijken, of om afspraken niet na te komen of niet loyaal te zijn…

 

Cursusstof

Wat is roddelen?  Functies van roddelen. Voordelen? Nadelen van roddels? Waar liggen grenzen?
Hoe ga je met roddelen om?

Wat is integer? Wat is integriteit?

Wat is het belang ervan voor jezelf, je bedrijf en voor de samenwerking tussen collega’s?

Hoe kan je over integriteit in gesprek gaan om de juiste keuzes te maken?

Omgaan met dilemma’s

In 5 stappen naar een morele oordelingsvorming.

T